Thetahealing    

Thetahealing heeft mezelf op een liefdevolle, efficiënte manier helpen transformeren. Deze krachtige liefdevolle meditatietechniek deel ik graag met heel mijn hart.

Wat is thetahealing ?

Thetahealing is een krachtige methode, meditatietechniek waarmee je met je bewustzijn direct toegang hebt  tot je onderbewuste. Meerendeel worden we geleefd vanuit onbewuste basisovertuigingen (bv. Ik ben niet goed genoeg, ik kan mezelf niet zijn , ik ben minder, ik mag er niet zijn,  geluk is moeilijk,...) Deze onbewuste overtuigingen en emoties kunnen je  belemmeren om je volle potentieel te leven en je leven naar wens te creëren.

En het is bewezen dat negatieve overtuigingen en emoties ,.... fysieke, mentale en emotionele ziekten veroorzaken.

Het is van belang voor je eigen gezondheid dat diepe angsten, schuld, verdriet en wrok ... worden losgelaten.

Met thetahealing wordt vanuit vrije wil gekeken waartoe de blokkerende programma's hebben gediend om ze vervolgens om te zetten in datgene wat je optimaal ondersteunt  in je persoonlijke ontwikkeling en functioneren.                                                                                                                            

We zijn hier om ons te her-inneren wie we werkelijk zijn en om vanuit onze essentie volledig tot uitdrukking te komen. 

                                                                        Van harte welkom !

                                                                                Sandra


Duur en bijdrage :   1u30 - 2u, uitwisseling 70€.

Afspraak : via mail ( lotussan.be@gmail.com) of gsm ( 0476 900 403) .